Chữa bệnh lậu hiệu quả tại Trung tâm CSSKSS Hà Nội